HR-Dienstverlening

Met onze HR-Dienstverlening kun je rekenen op flexibele ondersteuning bij al je personeelszaken.

Onze HR-professional zoekt samen met jou naar een passende oplossing. Liever projectmatig ondersteuning of wil je een HR-professional een dag(deel) per week op kantoor hebben? Alles is mogelijk. Samen bekijken we wat het beste bij jouw onderneming past.

De toegevoegde waarde van PAVO HR zit hem in het feit dat we zowel de adviserende als de uitvoerende partij zijn. Nadat in overleg met het management een personeelsbeleid gevormd is, implementeren we dit ook binnen het bedrijf.

We kunnen o.a. de volgende HR-onderdelen voor jou verzorgen:

Administratie en organisatie

Het ordenen en opbouwen van de personeelsdossiers van de medewerkers incl. wijzigingen m.b.t. uren, functie enz.

Case: Baby Plus

Omschrijft hoe er wordt gewerkt binnen de organisatie. Dit handboek helpt je om een helder en consequent personeelsbeleid te voeren.

Case: Juwelier van den Mosselaar

Aan welke (speciale) gelegenheden geef jij aandacht en ontvangen ze een attentie? Verjaardag, geboorte, huwelijk enz.

Alle administratie rondom auto’s.

Wij bekijken, beoordelen en adviseren over jouw huidige systeem.


Uitvoering & begeleiding

Van ziekmelding ontvangen tot contact met de arbodienst en/of met de medewerker.

Het opstellen van een arbeidscontract t/m einde proeftijd gesprek. Wij zorgen voor een goede start.

Welke arbeidsvoorwaarden hanteren jullie nu en kan daar iets aan worden aangepast zodat jullie nog aantrekkelijker zijn voor werknemers?

Een eenduidige beschrijving van de inhoud van de functie (takenpakket).

Case: Karhof

Van het ontwerpen van deze cyclus tot het maken van sjablonen voor de gesprekken. Ook kunnen we hierbij aanwezig zijn, notuleren en zorgen voor follow up.

Hoe zijn de werkzaamheden nu georganiseerd? Kan dit worden geoptimaliseerd? Tevens het vastleggen hiervan.

Hoe lopen de HR processen, werkt dit optimaal of valt hier nog winst te behalen? Tevens het vastleggen hiervan.

Voor extra ondersteuning zoals de rol van vertrouwenspersoon, ondersteuning bij het opstellen van beleid, sparren over HR verbeteringen en eventuele HR projecten uitvoeren. 

Een wettelijke verplichting om je medewerkers gezond en veilig te houden, is deze bij jou up-to-date?

Case: Polytechniek


Strategie & Ontwikkeling

De medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling en laten werken aan een continu leerproces.

Is er iemand binnen de organisatie die extra coaching kan gebruiken? Dat kan!

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers gezond hun pensioen halen? 

Wanneer geef jij je medewerkers een (extra) beloning?

Samen met jou kijken wij welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Een HR beleid dat past bij de organisatiedoelstellingen is van essentieel belang voor groei.

Gericht sturen op de bezetting, essentieel voor het behalen van je organisatiedoelstellingen.

Casemanagement bij verzuim conform Wet Verbetering Poortwachter.

Advies en/of mediation.

Wij leveren begeleiding bij deze (vaak) ingrijpende gebeurtenis.

Contact

Wij bellen jou!

Weet jij precies waar je behoeften liggen of wil je juist weten welke stappen jij het best kunt zetten?
Laat je contactgegevens achter óf bel ons meteen op 0229 317 444!