Polytechniek

In 2021 zijn we een mooie samenwerking aangegaan met Polytechniek. Inmiddels hebben wij al twee succesvolle projecten mogen afronden.

In 2021 hebben wij voor Polytechniek het AVG beleid geschreven en de RI&E uitgevoerd.

RI&E

De RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie en is een wettelijke verplichting voor de werkgever om de veiligheid en gezondheid te bevorderen. Na het opstellen en toetsen van de RI&E is het belangrijk dat je actief aan de slag gaat met het plan van aanpak.

Polytechniek heeft de veiligheid van de medewerkers heel hoog staan en heeft ons gevraagd om een deel van het plan van aanpak uit te voeren. Zo hebben wij onder andere het personeelshandboek ge├╝pdatet en werkinstructies opgesteld voor diverse machines en hulpmiddelen. Hiermee hebben wij de veiligheid van de medewerkers vergroot.

Evaluatiegesprekken

In 2022 hebben wij evaluatiegesprekken gevoerd met alle medewerkers. Het voordeel om dit door een extern bedrijf te laten doen, is dat het echt om de medewerker zelf gaat en niet om hun functioneren. Dit levert mooie en waardevolle gesprekken op. De medewerker praat vrijuit over hoe het gaat en er wordt gekeken of de medewerker gestimuleerd wordt in zijn/haar ontwikkeling. Alle bevindingen worden middels een gesprek gepresenteerd aan de organisatie, waarbij ook een rapport opgesteld wordt.

Wat Polytechniek over ons zegt:

2021: “Wij zijn met PAVO Advice in contact gekomen door een werving en selectie vraag. PAVO heeft ons geholpen om hier anders tegenaan te kijken en zo hebben we onze aanpak verandert. Via deze weg zijn wij ook in contact gekomen met HR van PAVO. Met hun deskundigheid en ondersteuning hebben we onze HRM afdeling verder geprofessionaliseerd; waaronder de actualisatie van de personeelsgids en de RI&E. De samenwerking verliep soepel en was zeer professioneel. We zijn zeer tevreden met wat PAVO voor ons heeft gedaan.”

2022: “In samenwerking met PAVO hebben al onze medewerkers BLIJF (Blijf Leven In Je Functie) gesprekken gevoerd. De collega’s hebben de gesprekken als fijn ervaren en als bedrijf hebben we voldoende informatie waar we elkaar mee kunnen helpen. Hier komt zeker weer een vervolg op.”

– Jaap Vlam (Adj. Directeur)