Karhof

Per april 2022 zijn wij de samenwerking aangegaan met Karhof. Een prachtig familiebedrijf dat toe is aan een professionaliseringsslag op het gebied van HR. Aangezien zij geen HR medewerker in dienst hebben kwamen ze bij ons met de vraag of wij ze projectmatig willen ondersteunen en daarna uitbreiden naar meer HR werkzaamheden.

Binnen Karhof is een hoofd administratie aanwezig die de administratieve HR-taken uitvoert. Daarom ligt onze focus met name op projecten die ondersteunen bij de professionalisering. Op dit moment ondersteunen wij 16 uur per week en ligt de focus op twee projecten: de uitvoering van de RI&E/PvA en het opstellen van functieprofielen. Daarnaast zijn wij ook vertrouwenspersoon voor de medewerkers.

Risico, Inventarisatie & Evaluatie

De RI&E is een wettelijke verplichting. Het is belangrijk dat de medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Met de RI&E breng je alle arbeidsrisico’s in kaart zodat je deze gericht kunt aanpakken.

Wij coördineren de uitvoering van de RI&E op drie vestigingen. Naar aanleiding van de RI&E volgt een plan van aanpak, welke wij samen met Karhof uitvoeren.

Functieprofielen

In de organisatie is er behoefte aan duidelijkheid en inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers. Daarom zijn we begonnen met het schrijven van functieprofielen voor de gehele organisatie. We spreken met alle medewerkers en stellen vervolgens de functieprofielen op. Daarbij kijken wij hoe de medewerker de functie nu uitvoert en houden wij tevens rekening met de gewenste functie.

De functieprofielen zijn een handig hulpmiddel voor de werving en selectie, aangezien je zo precies weet wat je nodig hebt en waar de medewerker aan moet voldoen. Daarnaast is het een essentieel onderdeel voor de onboarding. Zo heeft de medewerker helder wat de verwachtingen zijn en kun je daar gericht op sturen.

Wanneer deze projecten zijn afgerond gaan we verder met de professionaliseringsslag, wij houden jullie op de hoogte!

HR Business Partner

Om deze professionaliseringsslag binnen de organisatie goed te laten verlopen, sparren ze ook regelmatig met onze HR Business Partner en winnen ze advies in.