Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP): uitleg en voorbeeld

Nog steeds staan weinig werknemers staan stil bij hun eigen ontwikkeling. Bij eigen
ondernemers ligt hier meer de nadruk op. Wij adviseren bedrijven dit te stimuleren bij hun
werknemers. Hier pluk je als organisatie uiteindelijke de vruchten van. Werknemers zitten
beter in hun vel en zijn meer allround in hun werkzaamheden. Hoe werk je aan meer
ontwikkeling voor je werknemers en hoe zorg je ervoor dat ze dit blijven doen? Hierbij
presenteren wij hulpmiddelen voor een persoonlijk ontwikkelingsplan!

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?
In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) leg je samen met je medewerkers de toekomstige
afspraken vast over de gewenste ontwikkeling. Hierin wordt opgenomen welke stappen de
werknemer moet nemen om zijn ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Een POP is een
strategisch instrument om werknemers duurzaam in te zetten en te behouden. Hierdoor
kunnen werknemers hun loopbaanpad realiseren en behalen, met overeenstemming met de
behoeften van de onderneming.

Waarom is het zo belangrijk?
Als eerst is ontwikkeling van medewerkers een belangrijk onderdeel op zich. In welk opzicht
je dit ook indeelt of benoemd is ontwikkeling belangrijk. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is
goed in ondersteuning hiervan en zorgt ervoor dat er een duidelijk beleid is om ontwikkeling

van werknemers te vergroten. Maar welke voordelen heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan
nu?

Grotere motivatie onder medewerkers;
● Minder uitstroom van medewerkers;
● Bredere inzetbaarheid van medewerkers;
● De mogelijkheid om de toekomst van het bedrijf af te stemmen op de ontwikkeling
van de medewerkers;
● De juiste werknemers op de juiste plek;
● Efficiënter inzetten van budget voor opleidingen;
● Het duidelijk in kaart hebben van de voortgang van ontwikkeling van medewerkers;
● Beter rendement van gevolgde opleidingen/cursussen van medewerkers;
● Medewerkers kunnen beter meegroeien met het bedrijf.

Natuurlijk kost een persoonlijk ontwikkelingsplan tijd en geld, maar uiteindelijk krijg je er wel
veel voor terug. Een risico hiervan is dat je veel hebt gedaan aan de ontwikkeling van een
werknemer en deze medewerkers vervolgens vertrekt naar een andere werkgever. Natuurlijk
kun je dit weer voorkomen door goede afspraken te maken, en bijvoorbeeld in de
arbeidsovereenkomst op te nemen dat een deel van het geld voor opleidingen wordt
terugbetaald. Of te zorgen dat er genoeg doorgroeimogelijkheden zijn in de organisatie. Benieuwd wat wij voor je kunnen doen? Stuur vrijblijvend een bericht of mail.