Is een RI&E verplicht voor mijn bedrijf?

Het antwoord op deze vraag is heel duidelijk: Ja, een RI&E is verplicht. Dat is al zo sinds 1 januari 1994, maar tegenwoordig wordt er ook strenger op toegezien. De Risico Inventarisatie & Evaluatie is verplicht voor alle werkgevers met minimaal 1 FTE aan werknemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers met een vast contract, uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. De RI&E is voor iedereen verplicht, met een uitzondering voor zzp’ers. Werken uw werknemers minder dan 40 uur per week, dus minder dan 1 FTE, voor het bedrijf? Dan kunt u een gezondheidschecklist gebruiken. Heeft u geen RI&E? Dan kunt u een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Dat wilt u niet!

Wat is een RI&E? RI&E staat dus voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hiermee brengt u alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. Wanneer u ze allemaal in beeld heeft, kunt u ze voor uw werknemers wegnemen of beperken. Zo minimaliseert u het risico op ongevallen, ziekte en verzuim. Die risico’s kunnen divers zijn: van een kabel waarover je kunt struikelen tot het risico op een elektrische schok. En van uitglijden op een natte vloer tot het ontstaan van lichamelijke klachten door een verkeerde werkhouding.

Over veel risico’s in het bedrijf denk je helemaal niet na. Pas als er iets gebeurt, word je met de neus op de feiten gedrukt. De RI&E zorgt ervoor dat je een beter beeld hebt van waar de gevaren in het bedrijf zitten. Doordat u serieus werk maakt van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, werkt u aan meer werkplezier en productiviteit en dus minder verzuim. Zo draagt de RI&E bij aan het succes van uw bedrijf.

PAVO HR zorgt ervoor Het opstellen van een RI&E kost nogal wat tijd. Het is ook prettig als er iemand met u meekijkt, zodat u zeker weet dat u alle risico’s in kaart heeft gebracht. Wij zijn op de hoogte van de laatste trends en de laatste ontwikkelingen en regels in ons vakgebied. Daarom helpen wij u graag bij het opstellen van de RI&E en het beperken en wegnemen van de door u gesignaleerde risico’s. Zo werken we samen aan een gezond bedrijf met tevreden medewerkers.