Ouderschapsverlof anno 2023

“Ik neem een extra dag ouderschapsverlof per week.” Ok, leuk dat het kan, maar wat betekent het? Hoe zit het met je salaris en andere uren? Vroeger waren het de vaders die werkten en de moeders die thuisbleven bij de kinderen; tegenwoordig werken we allemaal. Dat is een hele uitdaging voor ouders, vooral met jonge kinderen. De combinatie van werk en zorg kan behoorlijk intensief zijn. Het kabinet wil meer ruimte voor ouders om de zorg voor hun kind(eren) en hun werk te kunnen combineren.

Aanvullend geboorteverlof

In 2020 is bijvoorbeeld aanvullend partnerverlof ingevoerd. Dit wordt ook wel aanvullend geboorteverlof genoemd. Als de vrouw is bevallen, meestal tijdens haar zwangerschapsverlof, kan haar partner, mits hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft, aanvullend verlof opnemen en een uitkering van het UWV krijgen. Zo kunt u samen wennen aan het nieuwe leven met een kind. Je kunt maximaal 5 keer het aantal uren van de werkweek extra geboorteverlof opnemen. Dit is flexibel: 5 weken achter elkaar of meerdere dagen verspreid over 6 maanden. Sinds augustus 2022 kunnen ook directeur-grootaandeelhouders, thuishulpen en particuliere huishoudelijke hulpen gebruik maken van deze regeling.

Betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 is het onderdeel betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Daarvoor hadden ouders, totdat hun kind 8 jaar was, recht op 26 keer het aantal uren van hun werkweek onbetaald ouderschapsverlof. Nu kunnen ze de eerste 9 werkweken betaald verlof opnemen. Hiervoor ontvangen zij een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Dit maakt het opnemen van ouderschapsverlof een stuk aantrekkelijker.

Wat kan ik als werkgever doen?

Als werkgever is het goed om te weten waar u aan toe bent. Is uw werknemer of zijn of haar partner zwanger of adopteert uw werknemer een kind? Ga dan op tijd het gesprek aan om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Wat zijn de wensen als het gaat om het opnemen van ouderschapsverlof? Hoe gaat u dat invullen? Zo kom je niet voor verrassingen te staan en heeft iedereen er een goed gevoel bij.

Op de website van het UWV vind je meer informatie over de regelingen voor ouderschapsverlof.

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/regeling-paid-ouderschapsverlof/index.aspx