Ouderschapsverlof anno 2023

‘Ik neem een extra dag ouderschapsverlof per week.’ Ok, lekker dat dat kan, maar wat houdt het in? Hoe zit dat met je salaris en overige uren? Waren het vroeger de vaders die werkten en de moeders die thuis bij de kinderen bleven; tegenwoordig werken we allemaal. Zeker met jonge kinderen is dat best een uitdaging voor ouders. De combinatie werken en zorg kan behoorlijk intensief zijn. Het kabinet wil dat er meer ruimte komt voor ouders om de zorg voor hun kind(eren) en hun werk te kunnen combineren. 

Aanvullend geboorteverlof

Zo werd in 2020 het aanvullend partnerverlof ingevoerd. Dit wordt ook wel het Aanvullend geboorteverlof genoemd. Wanneer de vrouw bevallen is, doorgaans tijdens haar zwangerschapsverlof, kan haar partner, mits hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft, aanvullend verlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Hierdoor kun je samen rustig wennen aan het nieuwe leven met een kind. Je kunt maximaal 5 keer het aantal uren van de werkweek aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat mag flexibel: 5 weken achter elkaar of meerdere dagen verspreid over 6 maanden. Sinds augustus 2022 kunnen ook directeur-grootaandeelhouders, alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen gebruik maken van deze regeling. 

Betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 is het deel betaalde ouderschapsverlof ingevoerd. Daarvoor hadden ouders, tot hun kind 8 jaar is, recht op 26 keer het aantal uren van hun werkweek onbetaald ouderschapsverlof. Nu kunnen ze eerste 9 werkweken daarvan betaald verlof opnemen. Daarvoor krijgen ze dan een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Dit maakt het opnemen van ouderschapsverlof een stuk aantrekkelijker. 

Wat kan ik doen als werkgever? 

Als werkgever is het goed om te weten waar je aan toe bent. Is je medewerker of zijn of haar partner in verwachting of adopteert je medewerker een kindje? Ga dan op tijd het gesprek aan om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Wat zijn de wensen als het gaat om het opnemen van ouderschapsverlof? Hoe gaan jullie dat invullen? Zo komen jullie beide niet voor verrassingen te staan en heeft iedereen er een goed gevoel over. 

Op de website van het UWV vind je meer informatie over de regelingen rondom ouderschapsverlof. https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/regeling-betaald-ouderschapsverlof/index.aspx