Nieuw in 2023! De laatste wijzigingen in wet- en regelgeving 

Een nieuw jaar betekent altijd dat er weer dingen veranderen, ongeacht het jaartal op de loonstrookjes. Wij hebben alles wat er vanaf 1 januari is veranderd op een rijtje gezet! En dat is nogal wat. Heeft u hulp nodig bij het implementeren van de nieuwe regels? Wij zijn er voor u!

Het minimumloon is met meer dan 10% verhoogd

Door een combinatie van reguliere indexering en een inflatiecorrectie stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%. Werken moet immers lonen en ervoor zorgen dat werknemers ervan profiteren. Per 1 januari is het minimumloon daarom € 1.934,40 bruto per maand.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog

De maximale belastingvrije reiskostenvergoeding is verhoogd van 19 naar 21 cent per kilometer. Vanaf volgend jaar wordt dit waarschijnlijk € 0,22 per kilometer. Als werkgever mag u dus meer per kilometer onbelast vergoeden, maar dit is geen verplichting.
In 2022 wordt de thuiswerkvergoeding wettelijk vastgelegd in combinatie met een vrijgestelde vaste reiskostenvergoeding. Als een werknemer met een fulltime dienstverband minimaal 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag u de reiskostenvergoeding op jaarbasis berekenen over 214 reisdagen. Voor alle dagen geldt dat de huiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding niet op dezelfde dag kunnen worden uitbetaald.
Per 1 januari is de onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,13 per dag. Geef bij de salarisadministratie aan of u het eens bent met de verhoging of niet!

Informatieplicht werkgever

De Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden is op 1 augustus 2022 in werking getreden, maar dat betekent dat u er als werkgever in 2023 rekening mee kunt houden. Grofweg komt het erop neer dat je je werknemers zoveel mogelijk moet vertellen over hun rechten en plichten. Onderdeel van de wet is de informatieplicht van de werkgever (artikel 655 van Code 7). Deze is uitgebreid en geactualiseerd. Als werkgever moet u binnen een week na de eerste werkdag van nieuwe werknemers informatie verstrekken over het salaris en de betaling daarvan, eventuele bonussen en overwerkvergoedingen. Ook moet u de werknemer informeren over de eventuele vrijheid van de werkplek en over de duur en voorwaarden van de proeftijd.

Verlof, rechten en plichten
Binnen een maand na de eerste werkdag moet u als werkgever de werknemer informeren over het recht op vakantie en betaald verlof, zoals ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en zwangerschapsverlof. Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan moet de identiteit van het inlenende bedrijf worden vermeld. De werknemer moet weten waar hij recht op heeft als het gaat om vergoeding van scholingskosten en wat de ontslag- en opzegprocedure is en welke opzegtermijn wordt gehanteerd bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Aan deze informatieplicht kunt u eenvoudig voldoen met een werknemershandboek. Hierin kunt u alle belangrijke bepalingen en regels vastleggen, zodat ze gemakkelijk te reproduceren zijn.

Er komt nog meer!

Dit zijn slechts enkele van de wetten en regels die veranderd zijn, maar daar houdt het (helaas voor u als werkgever) niet op! Personeelsnet heeft alles volledig uitgewerkt in een artikel. Uiteraard weten onze HR-specialisten ook precies wat er veranderd is. Wilt u weten wat de veranderingen voor u en uw werknemers betekenen? Plan een inhaalkoffie en we nemen alles met u door.